Sprawdź status zamówienia


Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE


1. Właścicielem serwisu www.e-narta.pl jest firma SPRZĘT SPORTOWY Bernadeta Mikołajec
ul. Osińska 65, 44-240 Żory
NIP: 651-000-93-97
 
2. Serwis internetowy www.e-narta.pl jest internetową platformą sprzedaży sprzętu narciarskiego.
 
PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA 
 
3. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową, telefonicznie lub drogą e-mailową
 
4. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, nie będą realizowane.
 
5. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 
6. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne.
 
7. Ceny sprzętu wyrażone są w Złotych Polskich brutto.
 
8. Każdy kupujący ma możliwość wyboru jednej z następujących form płatności:
- gotówką; przy odbiorze osobistym w naszym sklepie,
- za pobraniem; zapłata kurierowi/listonoszowi/na poczcie przy odbiorze przesyłki,
- przelew bankowy; należność za towary przelewana jest na konto Właściciela serwisu.
 
9. Zamówiony sprzęt wysyłany jest do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej, możliwy jest również odbiór osobisty.
 
10. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon lub faktura.
 
11. Czas przygotowania i wysyłki zależy od wybranej formy płatności i czasu potwierdzenia zamówienia.
 
12. Klient ponosi koszty wysyłki towaru wg. aktualnego cennika przedstawionego na stronie www.e-narta.pl

 

13. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej serwisu odnoszące się do towarów (łącznie z cenami) nie są ofertą handlową w roz. art.66 Kodeksu Cywilnego lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy określonej w art.71 tegoż kodeksu.

 


 
REKLAMACJE
 
14. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Właścicielem serwisu za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, symbol zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji. UWAGA: na używany sprzęt nie ma gwarancji producenckiej. W przypadku zakupu towarów używanych obowiązuje nas odpowiedzialność z tytułu rękojmi do 12 miesięcy od chwili ich wydania klientowi.  
 Konsument ma prawo zrezygnować z zakupu dokonanego na zasadach sprzedaży wysyłkowej, (Ustawa z dnia 02 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

 15. W przypadku podjęcia decyzji o zwrocie sprzętu należy w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki zgłosić fakt odstąpienia od zakupu.
UWAGA – Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku, gdy stan zwróconego sprzętu nosi ślady zniszczeń dokonanych przez Klienta, nie wynikających z właściwości materiałowych sprzętu.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOW
 

16. Właściciel serwisu zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby podmiotów biorących udział w procesie sprzedaży i wysyłki. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 
17. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów z oferty.
 
18. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

.....

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU NARCIARSKIEGO

 

1.Wypożyczalnia udostępnia sprzęt sportowy(narty, snowboardy, buty, kije, kaski) wg cennika.

2.Klient otrzymuje sprzęt do używania zgodnie z regulaminem po okazaniu dowodu tożsamości (dokument zawierający imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania oraz fotografię) i wpłaceniu należności, podpisaniu formularza wypożyczenia oraz podaniu numeru kontaktowego.

3.Na podst.art.363 Kodeksu Cywilnego równowartość utraconego lub uszkodzonego naumyślnie przez klienta sprzętu reguluje się dodatkową wpłatą . Opłatę tę ponosi klient.

4.Jako obowiązującą formę płatności przyjmuje się płatność gotówkową z góry.

5.Obsługa wypożyczalni może odmówić wydania sprzętu gdy:

a)biorący nie okaże dokumentów wymienionych w pkt.2 lub odmówi zapłaty,

jest niepełnoletni,

jest w stanie wskazującym na spożycie środków odurzających.

b)sprzęt w danym okresie jest zarezerwowany lub został wcześniej wypożyczony.

6.Dzień wypożyczeniowy trwa dobę. Klient ma prawo zwrócić sprzęt po upływie doby bez konieczności ponoszenia dodatkowej opłaty pod warunkiem zgłoszenia tego  przed upływem doby. Wtedy sprzęt musi być oddany zgodnie z ustaleniami właściciela .

7.Niedopełnienie punktu 6 powoduje doliczenie stawki za następną dobę.

8.Klient wypożyczający sprzęt na okres dłuższy niż 5 dni, sprzęt na piąty dzień, w ramach promocji otrzymuje od WYPOŻYCZALNI za darmo.

9.Grupy zorganizowane powyżej 10 osób mogą uzyskać rabat przy wcześniejszej rezerwacji.

10.Wypożyczalnia gwarantuje wydanie sprzętu w stanie zapewniającym bezpieczeństwo użytkowania pod warunkiem zachowania prawidłowej eksploatacji wypożyczonego sprzętu.

11.Klient przyjmuje do wiadomości składając podpis na umowie, iż poza wypożyczalnią, WYPOŻYCZALNIA nie mając wpływu na zdarzenia powstałe w związku z eksploatacją wypożyczonego sprzętu, nie ponosi za nie odpowiedzialności.

12. Właściciel serwisu zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby podmiotów biorących udział w procesie wypożyczenia. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 13. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

....